Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike WeekPhuket Bike Week Phuket Bike Week
Phuket Bike WeekLocal Time:  
Phuket Bike WeekPhuket Bike Week    
E-Newsletter
E-mail Address:
Products/สินค้า

Phuket Bike Week
T-Shirt 2012
THB 350
Phuket Bike Week
Helmet
THB 2,900

Main Sponsors
ผู้สนับสนุน
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Sponsors
ผู้สนับสนุน
Phuket Bike Week
กิจกรรม รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

ภูเก็ตปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 54

Phuket Bike Week

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริเวณถนนถลางติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สัญจรปลอดภัย ร่วมใจ ใส่หมวกกันน็อค” ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน จัดขึ้น

Phuket Bike Week

โดยมีนายสันต์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายกนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ชมรมมอเตอร์ไซต์ Big Bike จ.ภูเก็ต มอเตอร์ไซค์รับจ้าง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาภูเก็ต และมีรถจักรยานยนต์เข้าประมาณกว่า 200 คัน

Phuket Bike Week

นายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) โดยการบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดยประกาศเจตนารมณ์ปฎิญาณมอสโก มีเป้าหมายตามมาตรฐานสากล คือ ลดการเสียชีวิตของคนไทยจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อแสนประชากร

Phuket Bike Week

จากสถิติคดีอุบัติเหตุทางจราจรจังหวัดภูเก็ต ปี 2553 เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 47.73% มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40.66% สาเหตุเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การเพิ่มของจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน การขาดความตระหนักในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทางจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์สัญจรปลอดภัย “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สัญจรปลอดภัย ร่วมใจ ใส่หมวกกันน็อค” ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน นายสันต์กล่าว

ภูเก็ตโพสต์
http://www.phuketpost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=955&catid=955

ไอเอ็นเอ็น INN
http://www.innnews.co.th/local.php?nid=261746

ข่าวภูมิภาค
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000182405

ภูเก็ตอินเด้ก Phuket Index
http://news.phuketindex.com/government/phuket-1465-193137.html

ไทยรีเซนต์ Thai Recent
http://www.thairecent.com/Local/2010/776628/

  Phuket Hotels
  Phuket Bike Week Pictures
Phuket Bike Week Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
PBW VDO
Phuket Bike Week
Upcoming Event

Phuket Bike Week
Upcoming Event

Main Sponsors
ผู้สนับสนุน
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Media Partners
ผู้สนันสนุนภาคสื่อ

 

©2010, West Coast - RideThailand, All rights reserved. | Powered by Asia Smart Solutions Co., Ltd.